Direktórium

Cezročné obdobie

Liturgický deň       Úvod. spevofert.na prij.kant.po omši
2. nedeľa238,1238,5293115
3. nedeľa257,1257,5278114
4. nedeľa238,1238,5-6303269118
5. nedeľa241,1-2241,6291119
6. nedeľa247, 1-2247, 4-5275115
7. nedeľa253, 1253, 4-5267498
8. nedeľa242, 1242, 4283499
9. nedeľa256, 1256, 4299
10. nedeľa257, 1257, 5300
11. nedeľa246, 1246, 4289492
12. nedeľa237, 1237, 4278
13. nedeľa248, 1248, 4291
14. nedeľa247, 1247, 4-5275
15. nedeľa238, 1238, 5272
16. nedeľa255, 1255, 4283
17. nedeľa245, 1245, 5270
18. nedeľa236, 1236, 8265
19. nedeľa241, 1241, 6295
20. nedeľa259, 1259, 6262
21. nedeľa245, 1245, 5281
22. nedeľa242, 1242, 4282
23. nedeľa247, 1-2247, 4278
24. nedeľa251, 1251, 5-6293
25. nedeľa258, 1-2258, 4272
26. nedeľa253, 1253, 4-5264
27. nedeľa238, 1238, 5270
28. nedeľa246, 1246, 4265
29. nedeľa244, 1244, 4300268
30. nedeľa241, 1241, 5293
31. nedeľa247, 1247, 4-5267
32. nedeľa239, 1239, 5267
33. nedeľa256, 1256, 4256, 7
Nedeľa Krista Kráľa498, 1498, 2270499

Pôstne obdobie

Liturgický deň       Úvod. spevofert.na prij.kant.po omši
Popolcová streda123,1-2123,3-4
cez popolec 125
264
1. pôstna nedeľa151,1-2151,3-4152168
2. pôstna nedeľa157,1157,2-3129135
3. pôstna nedeľa167,1167,4277
4. pôstna nedeľa173,1-2173,5272133
5. pôstna nedeľa166,1166,2-3264146
Kvetná nedeľa183184299
Zelený štvrtok244,1244,4270, 269
Veľký piatok pri poklone kríža131146, 129
Sv. Jozefa – 19.3419,1419,2-3295
Zvestovanie Pána – 25.333,1-233,3295

Veľkonočné obdobie

Liturgický deň       Úvod. spevofert.na prij.kant.po omši
Veľkonočná vigília201202209
Veľkonočná nedeľa210,1-2210,6-7283192199
Veľkonočný pondelok193,1-2 193,3-4195
2. veľkonočná nedeľa194,1-2194,3-4262199
3. veľkonočná nedeľa202,1202,2-3293209
4. veľkonočná nedeľa201,1201,2-3193
5. veľkonočná nedeľa210,1-2210,6-7204
6. veľkonočná nedeľa193,1-2193,3-4272
Nanebovstúpenie Pána213,1-2213,3-4278
7. veľkonočná nedeľa210,1-2210,6-7267
Zoslanie Ducha Svätého218,1218,5-6297219
Svätodušný pondelok216,1-2216,3-4293217
Najsvätejšej Trojice248,1248,4275221
Najsv. Kristovho Tela244,1244,4270