Sväté omše vo farnosti Málinec od 20.06.2022 do 26.06.2022

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
20.06.2022 – Pondelok 18.00
21.06.2022 – Utorok 08.30
22.06.2022 – Streda
23.06.2022 – Štvrtok
Narodenie Sv. Jána Krstiteľa
(slávnosť)
18.00
24.06.2022 – Piatok
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
(slávnosť)
16.15
25.06.2022 – Sobota 08.30
26.06.2022 – Nedeľa
13. nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00

V nedeľu, 26.06.2022 bude zbierka na dobročinné účely Sv. Otca

Sväté omše vo farnosti Málinec od 13.06.2022 do 19.06.2022

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
13.06.2022 – Pondelok
14.06.2022 – Utorok 18.00
15.06.2022 – Streda 18.00
16.06.2022 – Štvrtok
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť (Božie Telo)
(Prikázaný sviatok)
16.15 18.00
17.06.2022 – Piatok 18.00
18.06.2022 – Sobota 08.30
19.06.2022 – Nedeľa
12. nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00

Sväté omše vo farnosti Málinec od 06.06.2022 do 12.06.2022

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
06.06.2022 – Pondelok 18.00
07.06.2022 – Utorok 18.00
08.06.2022 – Streda 08.30
09.06.2022 – Štvrtok 18.00
10.06.2022 – Piatok 18.00
11.06.2022 – Sobota 18.00
12.06.2022 – Nedeľa
Slávnosť Najsvätejšej Trojice
09.45 11.00

V nedeľu, 12.06.2022 o 11.00 hod. bude v Málinci odpustová slávnosť ku cti Najsvätejšej Trojice

Sväté omše vo farnosti Málinec od 23.05.2022 do 29.05.2022

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
23.05.2022 – Pondelok 18.00
24.05.2022 – Utorok 08.30
25.05.2022 – Streda 18.00
26.05.2022 – Štvrtok
Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
(prikázaný sviatok)
16.15 18.00
27.05.2022 – Piatok 18.00
28.05.2022 – Sobota 08.30
29.05.2022 – Nedeľa
7. veľkonočná nedeľa „C“
08.30 09.45 11.00