Sväté omše vo farnosti Málinec od 05.07.2021 do 11.07.2021

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
05.07.2021 – Pondelok
Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť
11.00 09.30
06.07.2021 – Utorok 18.00
07.07.2021 – Streda 18.00
08.07.2021 – Štvrtok 18.00
09.07.2021 – Piatok 18.00
10.07.2021 – Sobota 18.00
11.07.2021 – Nedeľa
15. nedeľa v období cez rok „B“
09.45 11.00

Sväté omše vo farnosti Málinec od 28.06.2021 do 04.07.2021

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
28.06.2021 – Pondelok 18.00
29.06.2021 – Utorok
Sv. Peter a Pavol, slávnosť, prikázaný sviatok
16.15 18.00
30.06.2021 – Streda 08.30
01.07.2021 – Štvrtok 18.00
02.07.2021 – Piatok 18.00
03.07.2021 – Sobota 18.00
04.07.2021 – Nedeľa
14. nedeľa v období cez rok „B“
09.45 11.00

Sväté omše vo farnosti Málinec od 21.06.2021 do 27.06.2021

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
21.06.2021 – Pondelok 18.00
22.06.2021 – Utorok 16.15
23.06.2021 – Streda 08.30
24.06.2021 – Štvrtok
Narodenie Sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
18.00
25.06.2021 – Piatok 18.00
26.06.2021 – Sobota 18.00
27.06.2021 – Nedeľa
13. nedeľa v období cez rok „B“
09.45 11.00
V nedeľu, 27.06.2021 bude zbierka na Dobročinné účely Sv. Otca (predtým Halier Sv. Petra)

Sväté omše vo farnosti Málinec od 07.06.2021 do 13.06.2021

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
07.06.2021 – Pondelok 18.00
08.06.2021 – Utorok 18.00
09.06.2021 – Streda 08.30
10.06.2021 – Štvrtok 18.00
11.06.2021 – Piatok
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (slávnosť)
16.15 18.00
12.06.2021 – Sobota 18.00
13.06.2021 – Nedeľa
11. nedeľa v období cez rok „B“
09.45 11.00

Sväté omše vo farnosti Málinec od 31.05.2021 do 06.06.2021

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
31.05.2021 – Pondelok 18.00
01.06.2021 – Utorok 18.00
02.06.2021 – Streda 18.00
03.06.2021 – Štvrtok
Najsvätejšieho Kristoho Tela a Krvi – Božie Telo (slávnosť)
Prikázaný sviatok
16.45 18.00
04.06.2021 – Piatok 18.00
05.06.2021 – Sobota 18.00
06.06.2021 – Nedeľa
10. nedeľa v období cez rok „B“
09.45 11.00