Sväté omše vo farnosti Málinec od 27.03.2023 do 02.04.2023

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
27.03.2023 – Pondelok 18.00
28.03.2023 – Utorok 15.00
29.03.2023 – Streda 08.30
30.03.2023 – Štvrtok 18.00
31.03.2023 – Piatok 18.00
01.04.2023 – Sobota 07.30
02.04.2023 – Nedeľa
Kvetná (palmová) nedeľa – nedeľa utrpenia Pána
08.30 09.45 11.00

Možnosť pristúpiť k veľkonočnej svätej spovedi vo farnosti bude v sobotu, 1.4.2023 od 14.00 do 15.00 hod v Málinci, Rovňanoch aj v Ozdíne.

Sväté omše vo farnosti Málinec od 20.03.2023 do 26.3.2023

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
20.03.2023 – Pondelok
Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť (preložená z nedele)
15.00 17.00
21.03.2023 – Utorok 17.00
22.03.2023 – Streda 08.30
23.03.2023 – Štvrtok 17.00
24.03.2023 – Piatok 16.15
25.03.2023 – Sobota
Zvestovanie Pána, slávnosť
08.30
26.03.2023 – Nedeľa
5. pôstna nedeľa cez rok „A“
08.30 09.45 11.00

V nedeľu, 26.3.2023 bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.

Sväté omše vo farnosti Málinec od 20.02.2023 do 26.02.2023

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
20.02.2023 – Pondelok 17.00
21.02.2023 – Utorok 08.30
22.02.2023 – Streda
Popolcová streda
(Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
Je deň pokánia v celej Cirkvi.)
16.15 17.30
23.02.2023 – Štvrtok 17.00
24.02.2023 – Piatok 17.00
25.02.2023 – Sobota 17.00
26.02.2023 – Nedeľa
1. pôstna nedeľa cez rok „A“
09.00 11.00

V sobotu, 25.02.2023 bude v Rovňanoch celodenná poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej od 10.00 do 16.30 hod.

V nedeľu, 26.02.2023 bude zbierka na charitu.

Sväté omše vo farnosti Málinec od 13.02.2023 do 19.02.2023

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
13.02.2023 – Pondelok 17.00
14.02.2023 – Utorok 16.15
15.02.2023 – Streda 09.30
16.02.2023 – Štvrtok 17.00
17.02.2023 – Piatok 17.00
18.02.2023 – Sobota 08.30
19.02.2023 – Nedeľa
7. nedeľa cez rok „A“
08.30 09.45 11.00

V stredu, 15.02.2023 o 09.30 hod. bude vo farskom kostole v Málinci rekolekčná sv. omša.

Sväté omše vo farnosti Málinec od 30.01.2023 do 05.02.2023

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
30.01.2023 – Pondelok 17.00
31.01.2023 – Utorok 08.30
01.02.2023 – Streda 17.00
02.02.2023 – Štvrtok
Obetovanie Pána (hromnice) – sviatok
16.15 17.30
03.02.2023 – Piatok 17.00
04.02.2023 – Sobota 08.30
05.02.2023 – Nedeľa
5. nedeľa cez rok „A“
08.30 09.45 11.00