Sväté omše vo farnosti Málinec od 21.12.2020 do 27.12.2020

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
21.12.2020 – Pondelok 17.00
22.12.2020 – Utorok 08.30
23.12.2020 – Streda 17.00
24.12.2020 – Štvrtok
Narodenie Pána – vigília
(polnočná sv. omša)
22.00
25.12.2020 – Piatok
Narodenie Pána, slávnosť
(prikázaný sviatok)
08.30 09.45 11.00
26.12.2020 – Sobota
Sv. Štefana, 1. mučeníka
(sviatok)
08.30 09.45 11.00
27.12.2020 – Nedeľa
Sv. Rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa
(sviatok)
08.30 09.45 11.00

Sväté omše vo farnosti Málinec od 14.12.2020 do 20.12.2020

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
14.12.2020 – Pondelok 17.00
15.12.2020 – Utorok 15.00
16.12.2020 – Streda 17.00
17.12.2020 – Štvrtok 17.00
18.12.2020 – Piatok 17.00
19.12.2020 – Sobota 17.00
20.12.2020 – Nedeľa
4. adventná nedeľa „B“
09.45 11.00

Vianočná sv. spoveď vo farnosti bude v sobotu, 19.12.2020 nasledovne: V Ozdíne o 09.30 hod., v Málinci a v Rovňanoch o 14.00 hod.

Sväté omše vo farnosti Málinec od 07.12.2020 do 13.12.2020

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
07.12.2020 – Pondelok 17.00
08.12.2020 – Utorok
Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť
(Prikázaný sviatok)
16.00 17.30
09.12.2020 – Streda 08.30
10.12.2020 – Štvrtok 17.00
11.12.2020 – Piatok 17.00
12.12.2020 – Sobota 17.00
13.12.2020 – Nedeľa
3. adventná nedeľa „B“
09.45 11.00

Sväté omše vo farnosti Málinec od 23.11.2020 do 29.11.2020

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
23.11.2020 – Pondelok 17.00
24.11.2020 – Utorok 15.00
25.11.2020 – Streda 08.30
26.11.2020 – Štvrtok 17.00
27.11.2020 – Piatok 17.00
28.11.2020 – Sobota 17.00
29.11.2020 – Nedeľa
1. adventná nedeľa „B“
09.45 11.00
V nedeľu, 29.11.2020 na 1. adventnú nedeľu bude zbierka na charitu.

Sväté omše vo farnosti Málinec od 18.10.2020

Sväté omše bude možné sláviť v počte 6 osôb vrátane kňaza
Zdroj: Konferencia Biskupov Slovenska

Bratislava 14. októbra (TK KBS) Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení, ktoré budú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Z dokumentu vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb. 

Po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva hovorca KBS Martin Kramara potvrdil informáciu, že toto pravidlo sa vzťahuje aj na bohoslužby. Znamená to, že slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza, podobne, ako je tomu v tejto chvíli napríklad aj v Českej republike. 

„Hoci to nie je veľká zmena, bude predsa uskutočniteľné, aby na svätú omšu prišla napríklad aspoň rodina, na ktorej úmysel je daná bohoslužba slávená,“ povedal pre TK KBS Martin Kramara s tým, že KBS o danej veci už informovala biskupov, a momentálne sa pripravuje aktualizácia informácií pre kňazov.

Sväté omše vo farnosti Málinec od 12.10.2020 do 18.10.2020

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
12.10.2020 – Pondelok 18.00
13.10.2020 – Utorok 18.00
14.10.2020 – Streda 08.30
15.10.2020 – Štvrtok
16.10.2020 – Piatok 18.00
17.10.2020 – Sobota 08.30
18.10.2020 – Nedeľa
29. nedeľa cez rok „A“
08.30 09.45 11.00
V Ozdíne bude v nedeľu, 18.10.2020 o 08.30 slávnostná sv. omša ku cti Sv. Galla, pustovníka. V Ozdíne bude v nedeľu, 18.10.2020 bude zbierka na misie.

Sväté omše vo farnosti Málinec od 05.10.2020 do 11.10.2020

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
05.10.2020 – Pondelok
06.10.2020 – Utorok 18.00
07.10.2020 – Streda 08.30
08.10.2020 – Štvrtok 18.00
09.10.2020 – Piatok 18.00
10.10.2020 – Sobota 08.30
11.10.2020 – Nedeľa
28. nedeľa cez rok „A“
11.00

Od 1. októbra sa menia hygienické pravidlá, dotýkajú sa aj Cirkvi

Bratislava 30. septembra (TK KBS) Od 1. októbra sa menia hygienické opatrenia. Vydal ich Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. K dispozícii sú na stránke ÚVZ SR. Z nových pravidiel napríklad vyplýva, že na hromadných podujatiach (aj svätých omšiach) môže byť najviac 50 ľudí. 

„S účinnosťou od 1. októbra 2020 až do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím apod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva,“ píše ÚVZ SR. Zároveň výslovne zakazuje usporadúvať hromadné podujatia spoločenského charakteru (svadobné hostiny, oslavy, plesy, kary, stužkové slávnosti a pod.). 

Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie Covid-19, nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na príslušnom miestnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje. 

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať viaceré povinnosti, ktoré je možné nájsť TU.

Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti: 

– vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon náboženských obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka), 
– pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, 
– odporúčame zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame vradoch alternovať (to sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti), alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, 
– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu, nepodávať si ruky), 
– z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, 
– pokiaľ je to možné, usporadúvať osobitné bohoslužby prístupné len pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách, 
– dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety slúžiace náboženským účelom, 
– pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň sa zakazuje používať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii), 
– zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom), 
– v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), 
– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov. 

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR