Sväté omše vo farnosti Málinec od 15.04.2024 do 21.04.2024

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
15.04.2024 – Pondelok 18.00
16.04.2024 – Utorok 16.15
17.04.2024 – Streda
18.04.2024 – Štvrtok 18.00
19.04.2024 – Piatok 18.00
20.04.2024 – Sobota 18.00
21.04.2024 – Nedeľa
4. Veľkonočná nedeľa „B“ – nedeľa Dobrého Pastiera
09.45 11.00

V nedeľu, 21.04.2024 na nedeľu Dobrého Pastiera bude zbierka na seminár.

Sväté omše vo farnosti Málinec od 08.04.2024 do 14.04.2024

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
08.04.2024 – Pondelok
Zvestovanie Pána (slávnosť presunutá z 25. marca)
16.45 18.00
09.04.2024 – Utorok 18.00
10.04.2024 – Streda 08.30
11.04.2024 – Štvrtok 18.00
12.04.2024 – Piatok 18.00
13.04.2024 – Sobota 18.00
14.04.2024 – Nedeľa
3. Veľkonočná nedeľa „B“
09.45 11.00

Sväté omše vo farnosti Málinec od 01.04.2024 do 07.04.2024

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
01.04.2024 – Pondelok 09.45 11.00
02.04.2024 – Utorok 18.00
03.04.2024 – Streda 08.30
04.04.2024 – Štvrtok 18.00
05.04.2024 – Piatok 18.00
06.04.2024 – Sobota 18.00
07.04.2024 – Nedeľa
2. Veľkonočná nedeľa „B“ – Nedeľa Božieho Milosrdenstva
09.45 11.00

V nedeľu, 07.04.2024 – na nedeľu Božieho milosrdenstva – bude v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Cinobani sv. omša za účasti otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika, o 10.30 hod.

Sväté omše vo farnosti Málinec od 25.03.2024 do 31.03.2024

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
25.03.2024 – Pondelok 17.00
26.03.2024 – Utorok 15.00
27.03.2024 – Streda 08.30
28.03.2024 – Štvrtok
Štvrtok svätého týždňa – Zelený štvrtok
18.00
29.03.2024 – Piatok
Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) – slávenie utrpenia a smrti Pána
16.00
30.03.2024 – Sobota
Biela sobota – Veľkonočná vigília nedele Pánovho zmŕtvychvstania – vigília
18.30
31.03.2024 – Nedeľa
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (slávnosť s oktávou)
08.30 09.45 11.00

Sväté omše vo farnosti Málinec od 18.03.2024 do 24.03.2024

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
18.03.2024 – Pondelok 17.00
19.03.2024 – Utorok
Sv. Jozefa, ženícha preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť
16.15 17.30
20.03.2024 – Streda 08.30
21.03.2024 – Štvrtok 17.30
22.03.2024 – Piatok 17.00
23.03.2024 – Sobota
24.03.2024 – Nedeľa
Nedeľa utrpenia Pána – Palmová (kvetná) nedeľa
08.30 09.45 11.00

V sobotu, 23.03.2024 bude o 14.00 veľkonočná sv. spoveď v Málinci, Rovňanoch aj v Ozdíne

Sväté omše vo farnosti Málinec od 04.03.2024 do 10.03.2024

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
04.03.2024 – Pondelok 17.00
05.03.2024 – Utorok 15.00
06.03.2024 – Streda 08.30
07.03.2024 – Štvrtok 17.30
08.03.2024 – Piatok 17.00
09.03.2024 – Sobota 17.00
10.03.2024 – Nedeľa
4. pôstna nedeľa „B“
09.45 11.00

Pobožnosť Krížovej cesty v Ozdíne bude v štvrtok o 17.00 pred svätou omšou, v Málinci v piatok o 16.30 pred svätou omšou.

Sväté omše vo farnosti Málinec od 19.02.2024 do 25.02.2024

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
19.02.2024 – Pondelok 17.00
20.02.2024 – Utorok 15.00
21.02.2024 – Streda 08.30
22.02.2024 – Štvrtok 17.30
23.02.2024 – Piatok 17.00
24.02.2024 – Sobota 17.00
25.02.2024 – Nedeľa
2. pôstna nedeľa „B“
09.45 11.00

V nedeľu, 25.02.2024 bude zbierka na charitu.

Sväté omše vo farnosti Málinec od 12.02.2024 do 18.02.2024

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
12.02.2024 – Pondelok 17.00
13.02.2024 – Utorok
14.02.2024 – Streda
Popolcová streda
(Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi.)
16.15 17.30
15.02.2024 – Štvrtok 17.30
16.02.2024 – Piatok 17.00
17.02.2024 – Sobota 17.00
18.02.2024 – Nedeľa
1. pôstna nedeľa „B“
09.45 11.00