Adventné a vianočné obdobie

Adventné obdobie:

Antifóny pre adventné nedele a pieseň Ajhľa, Spasiteľ príde, ktorú budeme spievať pri zapaľovaní sviec adventného venca nájdete nájdete tu (formát PDF)

Pieseň Dušu dvíham k Tebe, Pane, ktorú budeme spievať na 1. adventnú nedeľu – s notami – nájdete tu (formát PDF)

Antifónu V Duchu Svätom, ktorú budeme spievať na počas sv. prijímania na nedeľu krstu Krista Pána nájdete tu (formát PDF)

Vianočné obdobie:

Koledu Plesajte všetci ľudia – s notami – nájdete tu (formát PDF)