Kontakt

Adresa:
Rímskokatolícky farský úrad
Málinec 496/57
985 26 Málinec

Správca farnosti:
Mgr. Miroslav Fabiny, farár, čestný kanonik

Tel:
+421 47 4291166
Email:
malinec@fara.sk

Kde nás nájdete:

Mapa: