Naša farnosť

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020
a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, je pozastavené verejné slávenie svätých omší.

Platí celonárodné varovanie IV. stupňa. Verejné bohoslužby sú na celom území SR zakázané.

Regionálny covid automat pre verejné bohoslužby neplatí!!! Aktuálne informácie o kovid automate nájdete tu.

Rímskokatolícky farský úrad Málinec