Pôstne obdobie

Spevy z -JKS na popolcovú stredu:

JKS 123 – Svätý pôst sa započína

JKS 125 – Pristúp, pristúp, sem hriešniku

Spevy z -JKS na 1. pôstnu nedeľu:

JKS 151 – Mizerere, mizerere

JKS 152 – Môj milý Ježišu

JKS 168 – Ó srdce kamenné