Farské oznamy od 12.10.2015 do 18.10.2015

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
12.10.2015 – Pondelok 18.00
13.10.2015 – Utorok 16.00
14.10.2015 – Streda 08.30
15.10.2015 – Štvrtok 18.00
16.10.2015 – Piatok 18.00
17.10.2015 – Sobota 15.30
18.10.2015 – Nedeľa
29. nedeľa v cezročnom období „B“
08.30 09.45 11.00

V nedeľu bude v Ozdíne odpustová sv. omša ku cti Sv. Galla, pustovníka.
18.10.2015 Misijná nedeľa – bude sa konať zbierka na misie.