Farské oznamy od 23.11.2015 do 29.11.2015

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
23.11.2015 – Pondelok 17.00
24.11.2015 – Utorok 16.00
25.11.2015 – Streda 08.30
26.11.2015 – Štvrtok 17.00
27.11.2015 – Piatok 17.00
28.11.2015 – Sobota 08.30
29.11.2015 – Nedeľa
1. adventná nedeľa „C“

08.30 09.45 11.00

Na 1. adventnú nedeľu 29.11.2015 bude zbierka na misie