Farské oznamy od 4.4.2016 do 10.4.2016

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
04.04.2016 – Pondelok
Sviatok Zvestovania Pána (presunutý z 25.03)
16.00 18.00
05.04.2016 – Utorok 18.00
06.04.2016 – Streda 08.30
07.04.2016 – Štvrtok 18.00
08.04.2016 – Piatok 18.00
09.04.2016 – Sobota 8.30
10.04.2016 – Nedeľa
3. Veľkonočná nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00