Sväté omše vo farnosti Málinec od 01.07.2019 do 07.07.2019

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
01.07.2019 – Pondelok 18.00
02.07.2019 – Utorok 08.30
03.07.2019 – Streda 08.30
04.07.2019 – Štvrtok 18.00
05.07.2019 – Piatok
Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov (slávnosť)
11.00 08.30
06.07.2019 – Sobota 08.30
07.07.2019 – Nedeľa
14. nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00