Sväté omše vo farnosti Málinec od 02.10.2023 do 08.10.2023

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
02.10.2023 – Pondelok
03.10.2023 – Utorok 16.15
04.10.2023 – Streda 08.30
05.10.2023 – Štvrtok 18.00
06.10.2023 – Piatok 18.00
07.10.2023 – Sobota 08.30
08.10.2023 – Nedeľa
27. nedeľa cez rok „A“
08.30 09.45 11.00

Mesiac október je mesiacom modlitby sv. ruženca. Tento mesiac je možné získať úplné odpustky. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení.