Sväté omše vo farnosti Málinec od 03.04.2023 do 09.03.2023

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
03.04.2023 – Pondelok 18.00
04.04.2023 – Utorok 15.00
05.04.2023 – Streda 08.30
06.04.2023 – Štvrtok
Zelený štvrtok Pánovej večere
18.00
07.04.2023 – Piatok
Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) – slávenie utrpenia a smrti Pána
16.00
08.04.2023 – Sobota
Biela sobota – Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania
19.30
09.04.2023 – Nedeľa
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania „A“
08.30 09.45 11.00