Sväté omše vo farnosti Málinec od 07.05.2018 do 13.05.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
07.05.2018 – Pondelok 18.00
08.05.2018 – Utorok 08.30
09.05.2018 – Streda 18.00
10.05.2018 – Štvrtok
Nanebovstúpenie Pána, slávnosť (Prikázaný sviatok)
16.15 18.00
11.05.2018 – Piatok 18.00
12.05.2018 – Sobota 08.30
13.05.2018 – Nedeľa
7. veľkonočná nedeľa „B“
08.30 09.45 11.00

V nedeľu, 13.05.2018 bude zbierka na katolícke masmédiá.