Sväté omše vo farnosti Málinec od 07.09.2020 do 13.09.2020

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
07.09.2020 – Pondelok 18.00
08.09.2020 – Utorok
Narodenie Panny Márie, sviatok
08.30
09.09.2020 – Streda
10.09.2020 – Štvrtok 18.00
11.09.2020 – Piatok 18.00
12.09.2027 – Sobota
Najsvätejšieho Mena Panny Márie, spomienka
08.30
13.09.2020 – Nedeľa
24. nedeľa cez rok „A“
11.00