Sväté omše vo farnosti Málinec od 09.09.2019 do 15.09.2019

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
09.09.2019 – Pondelok
10.09.2019 – Utorok 16.15
11.09.2019 – Streda 08.30
12.09.2019 – Štvrtok 18.00
13.09.2019 – Piatok 18.00
14.09.2019 – Sobota 08.30
15.09.2019 – Nedeľa
Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska (slávnosť)
08.30 09.45 11.00