Sväté omše vo farnosti Málinec od 12.10.2020 do 18.10.2020

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
12.10.2020 – Pondelok 18.00
13.10.2020 – Utorok 18.00
14.10.2020 – Streda 08.30
15.10.2020 – Štvrtok
16.10.2020 – Piatok 18.00
17.10.2020 – Sobota 08.30
18.10.2020 – Nedeľa
29. nedeľa cez rok „A“
08.30 09.45 11.00
V Ozdíne bude v nedeľu, 18.10.2020 o 08.30 slávnostná sv. omša ku cti Sv. Galla, pustovníka. V Ozdíne bude v nedeľu, 18.10.2020 bude zbierka na misie.