Sväté omše vo farnosti Málinec od 13.09.2021 do 19.09.2021

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
13.09.2021 – Pondelok 18.00
14.09.2021 – Utorok 16.15
15.09.2021 – Streda
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
08.30
16.09.2021 – Štvrtok 18.00
17.09.2021 – Piatok 18.00
18.09.2021 – Sobota 08.30
19.09.2021 – Nedeľa
25. nedeľa cez rok „B“
08.30 09.45 11.00