Sväté omše vo farnosti Málinec od 14.12.2020 do 20.12.2020

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
14.12.2020 – Pondelok 17.00
15.12.2020 – Utorok 15.00
16.12.2020 – Streda 17.00
17.12.2020 – Štvrtok 17.00
18.12.2020 – Piatok 17.00
19.12.2020 – Sobota 17.00
20.12.2020 – Nedeľa
4. adventná nedeľa „B“
09.45 11.00

Vianočná sv. spoveď vo farnosti bude v sobotu, 19.12.2020 nasledovne: V Ozdíne o 09.30 hod., v Málinci a v Rovňanoch o 14.00 hod.