Sväté omše vo farnosti Málinec od 20.02.2023 do 26.02.2023

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
20.02.2023 – Pondelok 17.00
21.02.2023 – Utorok 08.30
22.02.2023 – Streda
Popolcová streda
(Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
Je deň pokánia v celej Cirkvi.)
16.15 17.30
23.02.2023 – Štvrtok 17.00
24.02.2023 – Piatok 17.00
25.02.2023 – Sobota 17.00
26.02.2023 – Nedeľa
1. pôstna nedeľa cez rok „A“
09.00 11.00

V sobotu, 25.02.2023 bude v Rovňanoch celodenná poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej od 10.00 do 16.30 hod.

V nedeľu, 26.02.2023 bude zbierka na charitu.