Sväté omše vo farnosti Málinec od 20.06.2022 do 26.06.2022

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
20.06.2022 – Pondelok 18.00
21.06.2022 – Utorok 08.30
22.06.2022 – Streda
23.06.2022 – Štvrtok
Narodenie Sv. Jána Krstiteľa
(slávnosť)
18.00
24.06.2022 – Piatok
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
(slávnosť)
16.15
25.06.2022 – Sobota 08.30
26.06.2022 – Nedeľa
13. nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00

V nedeľu, 26.06.2022 bude zbierka na dobročinné účely Sv. Otca