Sväté omše vo farnosti Málinec od 21.12.2020 do 27.12.2020

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
21.12.2020 – Pondelok 17.00
22.12.2020 – Utorok 08.30
23.12.2020 – Streda 17.00
24.12.2020 – Štvrtok
Narodenie Pána – vigília
(polnočná sv. omša)
22.00
25.12.2020 – Piatok
Narodenie Pána, slávnosť
(prikázaný sviatok)
08.30 09.45 11.00
26.12.2020 – Sobota
Sv. Štefana, 1. mučeníka
(sviatok)
08.30 09.45 11.00
27.12.2020 – Nedeľa
Sv. Rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa
(sviatok)
08.30 09.45 11.00