Sväté omše vo farnosti Málinec od 23.11.2020 do 29.11.2020

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
23.11.2020 – Pondelok 17.00
24.11.2020 – Utorok 15.00
25.11.2020 – Streda 08.30
26.11.2020 – Štvrtok 17.00
27.11.2020 – Piatok 17.00
28.11.2020 – Sobota 17.00
29.11.2020 – Nedeľa
1. adventná nedeľa „B“
09.45 11.00
V nedeľu, 29.11.2020 na 1. adventnú nedeľu bude zbierka na charitu.