Sväté omše vo farnosti Málinec od 26.12.2022 do 01.01.2023

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
26.12.2022 – Pondelok
Sviatok Sv. Štefana, prvého mučeníka, 2. sviatok vianočný
08.30 09.45 11.00
27.12.2022 – Utorok 17.00
28.12.2022 – Streda 08.30
29.12.2022 – Štvrtok 17.00
30.12.2022 – Piatok 17.00
31.12.2022 – Sobota 08.30
17.00
01.01.2023 – Nedeľa
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
(Prikázaný sviatok)
08.30 09.45 11.00

31.12.2022 na koniec roka bude ďakovná pobožnosť o 17.00 hod. vo farskom kostole v Málinci