Sväté omše vo farnosti Málinec od 27.11.2017 do 03.12.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
27.11.2017 – Pondelok 17.00
28.11.2017 – Utorok 15.00
29.11.2017 – Streda 08.30
30.11.2017 – Štvrtok 17.00
01.12.2017 – Piatok 17.00
02.12.2017 – Sobota 08.30
03.12.2017 – Nedeľa
1. adventná nedeľa cez rok „B“
08.30 09.45 11.00

Na 1. adventnú nedeľu – 3.12.2017 bude zbierka na katolícku charitu.