Sväté omše vo farnosti Málinec od 28.01.2019 do 03.02.2019

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
28.01.2019 – Pondelok 17.00
29.01.2019 – Utorok 17.00
30.01.2019 – Streda 08.30
31.01.2019 – Štvrtok 17.00
01.02.2019 – Piatok 15.00 17.00
02.02.2019 – Sobota
Obetovania Pána (Sviatok)
10.00 08.30
03.02.2019 – Nedeľa
4. nedeľa – cez rok „C“
08.30 09.45 11.00