Sväté omše vo farnosti Málinec od 30.10.2017 do 05.11.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
30.10.2017 – Pondelok 17.00
31.10.2017 – Utorok 08.30
01.11.2017 – Streda
Všetkých svätých, Slávnosť(Prikázaný sviatok)
08.30 09.45 11.00
02.11.2017 – Štvrtok
Spomienka na všetkých verných zosnulých(Dušičky)
16.00 17.00
03.11.2017 – Piatok 17.00
04.11.2017 – Sobota 08.30
05.11.2017 – Nedeľa
31. nedeľa cez rok „A“
08.30 09.45 11.00

Vo štvrtok, 2.11.2017 od 17.00 vo farskom kostole v Málinci bude po sv. omši dušičková pobožnosť.