Sväté omše vo farnosti od 14.11.2016 do 20.11.2016

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
14.11.2016 – Pondelok 17.00
15.11.2016 – Utorok
16.11.2016 – Streda
17.11.2016 – Štvrtok 17.00
18.11.2016 – Piatok 17.00
19.11.2016 – Sobota 08.30
20.11.2016 – Nedeľa
34. nedeľa cez rok „C“ –Nedeľa Krista Kráľa – slávnosť

08.30 09.45 11.00

Na nedeľu Krista Kráľa bude v Málinci po sv. omši pobožnosť na slávnosť Krista Kráľa