Sväté omše vo farnosti od 28.08.2017 do 03.09.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
28.08.2017 – Pondelok 18.00
29.08.2017 – Utorok 08.30
30.08.2017 – Streda 08.30
31.08.2017 – Štvrtok 18.00
01.09.2017 – Piatok 18.00
02.09.2017 – Sobota 08.30
03.09.2017 – Nedeľa
22. nedeľa cez rok „A“
08.30 09.45 11.00

V sobotu, 2.9.2017 začne o 08.00 vo farskom kostole v Málinci pobožnosť Fatimskej soboty.