Farské oznamy od 08.02.2016 do 14.02.2016

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
08.02.2016 – Pondelok 17.00
09.02.2016 – Utorok 17.30
10.02.2016 – Streda
Popolcová streda (Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi.)
16.00 17.30
11.02.2016 – Štvrtok 17.00
12.02.2016 – Piatok 17.00
13.02.2016 – Sobota 09.00
14.02.2016 – Nedeľa
1. pôstna nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00

V nedeľu sa koná zbierka na katolícku charitu.
Krížová cesta v Málinci bude v piatok o 16.30 pred sv. omšou, v Ozdíne v nedeľu po sv. omši, v Rovňanoch v nedeľu pred sv. omšou.