Farské oznamy od 15.2.2016 do 21.2.2016

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
15.02.2016 – Pondelok 17.00
16.02.2016 – Utorok 16.00
17.02.2016 – Streda
08.30
18.02.2016 – Štvrtok
19.02.2016 – Piatok 17.00
20.02.2016 – Sobota 08.30
21.02.2016 – Nedeľa
2. pôstna nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00

Krížová cesta v Málinci bude v piatok o 16.30 pred sv. omšou, v Ozdíne v nedeľu po sv. omši, v Rovňanoch v nedeľu pred sv. omšou.