Farské oznamy od 1.6.2015 do 7.6.2015

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
01.06.2015 – Pondelok 18.00
02.06.2015 – Utorok 08.30
03.06.2015 – Streda 18.00
04.06.2015 – Štvrtok
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (prikázaný sviatok)
17.00 18.15
05.06.2015 – Piatok 18.00
06.06.2015 – Sobota
08.30
07.06.2015 – Nedeľa
10. nedeľa v cezročnom období „B“
08.30 09.45 11.00