Farské oznamy od 21.3.2016 do 27.3.2016

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
21.03.2016 – Pondelok 17.00
22.03.2016 – Utorok 17.00
23.03.2016 – Streda 08.30
24.03.2016 – Štvrtok
Štvrtok Veľkého týždňa – Zelený štvrtok Pánovej večere
18.00
25.03.2016 – Piatok
Veľký Piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána
16.00
26.03.2016 – Sobota
Biela sobota – Veľkonočná vigília
18.30
27.03.2016 – Nedeľa
Veľkonočná nedeľa – nedeľa Kristovho zmŕtvychvstania cez rok „C“
08.30 09.45 11.00

V sobotu od 10.00 do začiatku obradov vzkriesenia bude vyložená Najsv. Sviatosť na poklonu pri Božom hrobe.
V sobotu na liturgiu je potrebné priniesť si sviece, nakoľko bude obrad obnovenia krstných sľubov.
V sobotu po obradoch vzkriesenia bude posvätenie veľkonočných jedál.