Farské oznamy od 14.03.2016 do 20.03.2016

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
14.03.2016 – Pondelok 17.00
15.03.2016 – Utorok 16.00
16.03.2016 – Streda 08.30
17.03.2016 – Štvrtok 17.00
18.03.2016 – Piatok 17.00
19.03.2016 – Sobota 07.15
20.03.2016 – Nedeľa
Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána cez rok „C“
08.30 09.45 11.00

Veľkonočná sv. spoveď vo farnosti bude v Málinci, v Rovňanoch aj v Ozdíne v sobotu 19.03.2016 od 14.00 do 15.00