Farské oznamy od 7.3.2016 do 13.3.2016

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
07.03.2016 – Pondelok 17.00
08.03.2016 – Utorok 16.00
09.03.2016 – Streda 08.30
10.03.2016 – Štvrtok 17.00
11.03.2016 – Piatok 17.00
12.03.2016 – Sobota 08.30
13.03.2016 – Nedeľa
5. pôstna nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00

Krížová cesta v Málinci bude v piatok o 16.30 pred sv. omšou, v Ozdíne v nedeľu po sv. omši, v Rovňanoch v nedeľu pred sv. omšou.