Farské oznamy od 22.2.2016 do 28.2.2016

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
22.02.2016 – Pondelok 17.00
23.02.2016 – Utorok 16.00
24.02.2016 – Streda 08.30
25.02.2016 – Štvrtok 17.00
26.02.2016 – Piatok 17.00
27.02.2016 – Sobota 08.30
28.02.2016 – Nedeľa
3. pôstna nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00

Krížová cesta v Málinci bude v piatok o 16.30 pred sv. omšou, v Ozdíne v nedeľu po sv. omši, v Rovňanoch v nedeľu pred sv. omšou.