Farské oznamy od 22.8.2016 do 28.8.2016

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
22.08.2016 – Pondelok
23.08.2016 – Utorok
24.08.2016 – Streda
25.08.2016 – Štvrtok
26.08.2016 – Piatok
27.08.2016 – Sobota
28.08.2016 – Nedeľa
22. nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00

Počas neprítomnosti p. farára bude v prípade potreby zastupovať p. farár z farnosti Poltár