Farské oznamy od 29.08.2016 do 04.09.2016

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
29.08.2016 – Pondelok 18.00
30.08.2016 – Utorok 08.30
31.08.2016 – Streda 08.30
01.09.2016 – Štvrtok 18.00
02.09.2016 – Piatok 16.00 18.00
03.09.2016 – Sobota 08.30
04.09.2016 – Nedeľa
23. nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00

Najbližšie stretnutie birmovancov bude v sobotu, 10.09.2016 o 10.00 hod. v Málinci