Farské oznamy od 05.09.2016 do 11.09.2016

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
05.09.2016 – Pondelok 18.00
06.09.2016 – Utorok 16.00
07.09.2016 – Streda 08.30
08.09.2016 – Štvrtok
Narodenie Panny Márie, sviatok
18.00
09.09.2016 – Piatok 18.00
10.09.2016 – Sobota 08.30
11.09.2016 – Nedeľa
24. nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00

Stretnutie birmovancov bude v sobotu, 10.09.2016 o 10.00 hod. v Málinci