Farské oznamy od 29.6.2015 do 05.07.2015

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
29.06.2015 – Pondelok
Sv. Peter a Pavol, apoštoli, prikázaný sviatok
16.00 17.00 18.15
30.06.2015 – Utorok 18.00
01.07.2015 – Streda 8.30
02.07.2015 – Štvrtok 16.00
03.07.2015 – Piatok 18.00
04.07.2015 – Sobota
08.30
05.07.2015 – Nedeľa
Sv. Cyril a Metod, Slovanskí vierozvestovia
14. nedeľa v cezročnom období „B“
08.30 09.45 11.00