Farské oznamy od 22.6.2015 do 28.6.2015

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
22.06.2015 – Pondelok 18.00
23.06.2015 – Utorok 16.00
24.06.2015 – Streda
Narodenie Sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
18.00
25.06.2015 – Štvrtok 18.00
26.06.2015 – Piatok 18.00
27.06.2015 – Sobota
08.30
28.06.2015 – Nedeľa
13. nedeľa v cezročnom období „B“
08.30 09.45 11.00

V nedeľu 28.6.2015 sa bude konať Zbierka na dobročinné diela Svätého otca.