Farské oznamy od 4.7.2016 do 10.7.2016

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
04.07.2016 – Pondelok 18.00
05.07.2016 – Utorok
Slávnosť Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov
11.00 09.30
06.07.2016 – Streda 08.30
07.07.2016 – Štvrtok
08.07.2016 – Piatok 18.00
09.07.2016 – Sobota 08.30
10.07.2016 – Nedeľa
15. nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00

V Ozdíne bude v pondelok 04.07 sv. omša zo slávnosti Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov.