Farské oznamy od 27.6.2016 do 3.7.2016

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
27.06.2016 – Pondelok 18.00
28.06.2016 – Utorok 18.00
29.06.2016 – Streda
Slávnosť Sv. Petra a Pavla, apoštolov (prikázaný sviatok)
16.00 18.00
30.06.2016 – Štvrtok 18.00
01.07.2016 – Piatok 18.00
02.07.2016 – Sobota 08.30
03.07.2016 – Nedeľa
14. nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00

V Ozdíne bude vo štvrtok 28.6 sv. omša zo slávnosti Sv. Petra a Pavla, apoštolov. Na slávnosť Sv. Petra a Pavla bude zbierka na dobročinné účely Svätého Otca (Halier Sv. Petra).