Prečo PALMOVÁ NEDEĽA a nie KVETNÁ NEDEĽA?

V tomto roku sa na Slovensku prvýkrát stretávame s označením dnešnej nedele ako Palmovej nedele, ktorou vstupujeme do najväčších tajomstiev našej viery. Doteraz známe slovenské pomenovanie Kvetná nedeľa, pochádza z toho, že na niektorých miestach, kde už pred Veľkou nocou kvitnú jarné kvety, na požehnanie a na procesiu prinášali kvety a ruže, ktoré si pripravili do kytíc a priviazali ich na vysoké tyče. U nás sa zväčša prinášajú na požehnanie a na procesiu vypučané vŕbové ratolesti, ktoré majú rozličné pomenovanie: púzalky, búzalky, lalky, maňušky, bahniatka, baburiatka a pod.”A prečo potom názov Palmová nedeľa?

Palmová nedeľa

Zdroj: Facebook – Saletini rozkvet