Sväté omše vo farnosti Málinec od 02.07.2018 do 08.07.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
02.07.2018 – Pondelok 18.00
03.07.2018 – Utorok 08.30
04.07.2018 – Streda 18.00
05.07.2018 – Štvrtok
Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia
(sviatok)
11.00 09.30
06.07.2018 – Piatok 16.15 18.00
07.07.2018 – Sobota 08.30
08.07.2018 – Nedeľa
14. nedeľa cez rok „B“
08.30 09.45 11.00