Sväté omše vo farnosti Málinec od 25.06.2018 do 01.07.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
25.06.2018 – Pondelok 18.00
26.06.2018 – Utorok 18.00
27.06.2018 – Streda 08.30
28.06.2018 – Štvrtok
Sv. Peter a Pavol, apoštoli, vigília
18.00
29.06.2018 – Piatok
Sv. Peter a Pavol, apoštoli, slávnosť
(prikázaný sviatok)
16.15 18.00
30.06.2018 – Sobota 08.30
01.07.2018 – Nedeľa
13. nedeľa cez rok „B“
08.30 09.45 11.00