Sväté omše vo farnosti Málinec od 18.06.2018 do 24.06.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
18.06.2018 – Pondelok 18.00
19.06.2018 – Utorok 16.15
20.06.2018 – Streda
21.06.2018 – Štvrtok 18.00
22.06.2018 – Piatok 18.00
23.06.2018 – Sobota 08.30
24.06.2018 – Nedeľa
12. nedeľa cez rok „B“
Narodenie Sv. Jána Krstiteľa, sviatok
08.30 09.45 11.00

V pondelok, 18.06.2018, bude vo farskom kostole v Málinci celodenná poklona k Najsv. Sviatosti Oltárnej.