Sväté omše vo farnosti Málinec od 04.06.2018 do 10.06.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
04.06.2018 – Pondelok 18.00
05.06.2018 – Utorok 08.30
06.06.2018 – Streda 08.30
07.06.2018 – Štvrtok 18.00
08.06.2018 – Piatok
Najsvätejšie Srdce Ježišovo (Slávnosť)
16.15 18.00
09.06.2018 – Sobota
10.06.2018 – Nedeľa
10. nedeľa cez rok „B“
08.00 07.45 09.00