Sväté omše vo farnosti Málinec od 28.05.2018 do 03.06.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
28.05.2018 – Pondelok
29.05.2018 – Utorok
30.05.2018 – Streda 18.00
31.05.2018 – Štvrtok
Sviatok Najsv. Ježišovho Tela a Krvi – Božie Telo
16.15 18.00
01.06.2018 – Piatok 18.00
02.06.2018 – Sobota 08.30
03.06.2018 – Nedeľa
9. nedeľa cez rok „B“
08.30 09.45 11.00