Sväté omše vo farnosti Málinec od 21.05.2018 do 27.05.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
21.05.2018 – Pondelok 18.00
22.05.2018 – Utorok 16.15
23.05.2018 – Streda 08.30
24.05.2018 – Štvrtok 18.00
25.05.2018 – Piatok 18.00
26.05.2018 – Sobota 18.00
27.05.2018 – Nedeľa
Slávnosť Najsvätejšej Trojice „B“
09.30 11.00

V nedeľu 27.05.2018, na slávnosť Najsvätejšej Trojice bude v kostole v Málinci o 11.00 hod. odpustová slávnosť ku cti Najsvätejšej Trojice.